DBS prusinovice s.r.o. - úvodní stránka

Objednávka služeb


  Při zadávání zakázky u firmy DBS Prusinovice s.r.o., na formátování plošných materiálů a pro jejich finální opracování (olepení řezané hrany) platí následující pravidla:
Všechny délkové míry jsou vždy uváděny v milimetrech, jejich násobky (cm; m) nebo jiné měrné jednotky nejsou možné.
V kusovníku první udávané číslo značí vždy délku v ose X, tzn. že řez bude veden rovnoběžně se znázorněnými lety, druhé číslo je šířka v ose Y řezaná napříč let.

            750 x 350

   (po letech x napříč let)

  Pokud zákazník na orientaci netrvá, je nutno tuto skutečnost jasně označit.
U materiálů, které jsou jednobarevné nebo bez jasné orientace let výše uvedené neplatí.
K většině zakázek se pro nejvýhodnější optimalizaci práce a materiálu vytvářejí nářezové plány.
Maximální možný čistý rozměr přířezu je: hrubý polotovar (plotna) mínus 20mm z každé strany (u dřevotřískových desek sebelépe skladovaných není možné 20mm po obvodu garantovat jejich dekladovanou tloušťku, hustotu a pevnost).

  Před nalepením hrany je vždy odfrézováno 0,5mm materiálu na řezu, pokud není žádáno jinak. Tímto se odstraní stopa po předřezovém kotouči a drobná odštípnutí.


minimální šířka přířezu pro strojní nalepení hrany je 70mm

minimální délka strojně nalepené hrany je 170mm

  Pokud je zákazníkem žádán dílec/ce/, který nedosahuje uvedených mezních rozměrů bude tento uřezán větší, aby mohl být bez problémů olepen a následně se zúží na požadované rozměry. Uvedená operace se nazývá formátování sdruženého kusu.

Objednávkový formulář pro výpis dílců k formátování a olepování ke stažení zde: Kusovník  

Vzor jak vypisovat kusovník je připraven ke stažení zde:
Příklad zápisu  

  
  DBS Prusinovice přebírá kusovníky s uvedenými daty jako definitivní s tím, že se zákazník seznámil a porozuměl podmínkám výše uvedeným a problémy vzniklé chybným zadáním nebo špatným pochopením nebudou uznány jako důvod k reklamaci.
Nerespektování uvedeného může mít za následek zdržení zakázky, její prodražení a při sérii pochybení i naprosté znehodnocení zakázky. Pokud máte další otázky, na které jste nenašli jasnou odpověď, pište nebo volejte na níže uvedené kontakty.

telefon: 573 386 362
e-mail:
info@dbs-prusinovice.czDBS Prusinovice s.r.o.© 2008 DBS Prusinovice s.r.o.
všechna práva vyhrazena
realizace: w-software.com