DBS prusinovice s.r.o. - úvodní stránka

Profil firmy


 Firma DBS Prusinovice s.r.o. vznikla v roce 2002 přetransformováním z   firmy Ing. Jaroslav Karásek – DBS a pokračovala ve výrobě lékárniček první pomoci, která má tradici již od roku 1994. Za tuto dobu firma prodala přes 65.000 kusů lékárniček. Výroba lékárniček se postupem času změnila na plně sériovou a to především díky vysoké poptávce po uceleném výrobním programu. Ten odpovídá potřebám měnící se legislativy, standardizaci a shodnosti výrobků pro přehledné zaregistrování u velkodistributorů zdravotnických materiálů a léčiv. S rozvojem poptávky jsme v roce 1998 začali vyrábět zdravotnické brašny pro účely škol, sportovních zařízení, českou policii a především stavební firmy. Poté následovala výroba speciálních kufrů pro integrované záchranné systémy. Naše výrobky jsme začali vybavovat zdravotnickým materiálem, léčivy, pomocným materiálem a jiným materiálem, vždy podle potřeb našich zákazníků. V současné době zároveň aktualizujeme vybavení našich výrobků tak, aby vyhovovala potřebám legislativy za spolupráce záchranné služby a IZS. Snahou firmy je poskytovat zákazníkovi plně funkční výrobek odpovídající zjištěným rizikům pracovišť bez nutnosti dalšího dovybavování.
  V roce 2003 jsme volné kapacity ve výrobě začali obsazovat poptávkami ze strany dalších stolářských firem. Z počáteční okrajové činnosti se v průběhu let ustálilo samostatné středisko Služby, které nabízí velkým i malým truhlářským firmám, jednotlivým stolářům, ale s velkým úspěchem i zručným kutilům služby formátování nábytkových dílců a jejich následné olepení plastovou ABS hranou na objednávku. Zákazník doručí osobně, nebo častěji využívanou elektronickou poštou kusovník s vypsanými jednotlivými dílci, s jasným označením hranění a použitých materiálů a zpravidla do týdne je pro něj hotová zakázka připravena k převzetí. Může si pro ni přijet sám, nebo je odvoz zajištěn vlastními firemními prostředky.
Stejně tak najdou uspokojení i zákazníci, kteří si přivezou k olepení vlastní nábytkové přířezy. Tyto zakázky jsou většinou zpracovány do druhého pracovního dne.
  Díky použitým vyspělým technologiím jsou zakázky vyhotoveny nebývale přesně, rychle a s přehledným oceněním jednotlivých uskutečněných operací.
DBS Prusinovice s.r.o.© 2008 DBS Prusinovice s.r.o.
všechna práva vyhrazena
realizace: w-software.com